aktuálne informácie  
 
  30. máj 2019
  ISO - Udelenie certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007

  6. august 2018
  25. rokov od vzniku organizácie

 
posledné stavby  
 
  december 2019 - Bežná a zimná údržba MK v Kysuckom Novom Meste

  december 2019 - Bežná a zimná údržba MK v Žiline

  november 2019 - Povrchové úpravy na stavbe "Stavebné úpravy rozvodov tepla v Žiline, Solinky"

 
kontaktné údaje  
 
 

041-5091511 ( sekretariát )

041-5652379 (sekretariát)
041-5652419 (fax)

041-5652371 (dispečing ZÚMK)

041-5091523 (dispečing ZÚMK)


email: zk@zilikom.sk, sekretariat@zilikom.sk


Naša organizácia vykonáva nasledujúce práce a činnosti:

Kladenie zámkových dlažieb a dlažieb z prírodného kameňa

Výstavbu a rekonštrukciu komunikácií

Výstavba kanalizácií

Opravy porúch a prekopov komunikácií

Plošné úpravy komunikácií a chodníkov

Frézovanie krytov živičných a betónových

Strojné čistenie komunikácií a plôch

Zhotovenie a obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia

Zimnú údržbu komunikácií, chodníkov a plôch

Doprava

Práce mechanizmami

Prenájom nebytových priestorov

Pokládka asfaltových zmesí finišérom VOGELE Super Boy

Odber vybúraných asfaltových zmesí