aktuálne informácie  
 
  30. máj 2019
  ISO - Udelenie certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007

  6. august 2018
  25. rokov od vzniku organizácie

 
posledné stavby  
 
  december 2019 - Bežná a zimná údržba MK v Kysuckom Novom Meste

  december 2019 - Bežná a zimná údržba MK v Žiline

  november 2019 - Povrchové úpravy na stavbe "Stavebné úpravy rozvodov tepla v Žiline, Solinky"

 
kontaktné údaje  
 
 

041-5091511 ( sekretariát )

041-5652379 (sekretariát)
041-5652419 (fax)

041-5652371 (dispečing ZÚMK)

041-5091523 (dispečing ZÚMK)


email: zk@zilikom.sk, sekretariat@zilikom.sk


Naša akciová spoločnosť v uplynulých  rokoch realizovala nasledovné stavebné akcie:

 
Bežná a zimná údržba MK v Žiline (január 2019 - december 2019)
 
 
Bežná a zimná údržba MK v Žiline (január 2018 - december 2018)
 
 
 
Povrchové úpravy chodníkov v Žiline (apríl 2017 - máj 2018)
 
Bežná a zimná údržba Mk v Žiline (január 2017 - december 2017)
 
 
Bežná a zimná údržba MK v Žiline (január 2016 - december 2016)
 

<< 
 >>