aktuálne informácie  
 
  30. máj 2019
  ISO - Udelenie certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007

  6. august 2018
  25. rokov od vzniku organizácie

 
posledné stavby  
 
  december 2019 - Bežná a zimná údržba MK v Kysuckom Novom Meste

  december 2019 - Bežná a zimná údržba MK v Žiline

  november 2019 - Povrchové úpravy na stavbe "Stavebné úpravy rozvodov tepla v Žiline, Solinky"

 
kontaktné údaje  
 
 

041-5091511 ( sekretariát )

041-5652379 (sekretariát)
041-5652419 (fax)

041-5652371 (dispečing ZÚMK)

041-5091523 (dispečing ZÚMK)


email: zk@zilikom.sk, sekretariat@zilikom.sk
Zemné práce - prekopy 
Vybratie podkladov s odvozom a so zhutnením hr. 50 mm  4,80 euro  m2 
Vybratie podkladov s odvozom a so zhutnením hr. 80 mm  5,50 euro  m2 
Vybratie podkladov s odvozom a so zhutnením hr. 100 mm  7,10 euro  m2 
Vybratie podkladov s odvozom a so zhutnením hr. 120 mm  7,40 euro  m2 
Vybratie podkladov s odvozom a so zhutnením hr. 150 mm  8,40 euro  m2 
Vybratie podkladov s odvozom a so zhutnením hr. 200 mm  10,20 euro  m2 
 
Živičná úprava - ručná pokládka 
Živičná úprava AC11o hr. 50 mm  17,60 euro  m2 
Živičná úprava AC11o hr. 80 mm  26,10 euro  m2 
Živičná úprava AC11o hr. 100 mm  34,80 euro  m2 
Živičná úprava AC11o hr. 120 mm  40,80 euro  m2 
Živičná úprava AC11o hr. 150 mm  51,20 euro  m2 
Živičná úprava AC11o hr. 200 mm  64,10 euro  m2 
 
Podklady - ručná pokládka 
Kladenie podkladov z AC16-22p hr. 50 mm  16,80 euro  m2 
Kladenie podkladov z AC16-22p hr. 80 mm  24,90 euro  m2 
Kladenie podkladov z AC16-22p hr. 100 mm  32,20 euro  m2 
 
Živičná úprava - finišér 
Finišér VOGELE SuperBoy, 1 cm hr., pokládka min. 4 cm, cena platí iba pre výmery väčšie ako 200 m2 s materiálom  2,25 - 2,80 euro/1cm  m2 
Finišér VOGELE SuperBoy, 1 cm hr., pokládka min. 4 cm, cena platí iba pre výmery väčšie ako 200 m2 bez materiálom  1,15 euro/1cm  m2 
Finišér Vogele Super Boy malé výmery do 200 m2 bez materiálu  158,00 euro  hod 
Postrek živičnou emulziou  1,05 euro  m2 
 
Rezanie živičných krytov 
Rezanie živičných krytov do hĺ 50 mm  2,95 euro 
Rezanie živičných krytov do hĺ 100 mm  4,10 euro 
Pokládka bituménovej pásky na spoje s dodávkou pásky  3,90 euro 
 
Frézovanie 
Frézovanie hr. 50 mm, fréza WIRTGEN 500 š. 50 cm  2,10 euro  m2 
plus/mínus každých 10 mm  0,36 euro/1cm  m2 
Frézovanie malé výmery (menej ako 200 m2/8 hod, výtlky, ryhy)  98,00 - 110,00 euro  hod 
 
Ostatné 
Oprava výtlkov, včítanie vybratia, zarezania,zaliatia emulziou  161,00 euro 
Zníženie (zvýšenie) šupátkových a hydrantových poklopov včítane zarezania, odkopu a odvozu  65,00 euro  ks 
Dtto hydrantového poklopu  75,00 euro  ks 
Dtto kanalizačného poklopu, ul. vpustu do 15 cm  155,00 euro  ks 
Uloženie zámkovej dlažby bez dodávky  8,50-9,80 euro  m2 
Doprava (účtuje sa iba mimo mesta Žilina)  1,67 euro  km 
 
Oprava obrubníka 
Oprava obrubníka bez dodávky  9,10 euro 
 
Doplňujúce údaje 
 

Cenník stavebných prác na rok 2018 (platný od 1.8.2018)