aktuálne informácie  
 
  10. máj 2022
  predaj spoločnosti - Valné zhromaždenie sa uznieslo na možnosti odpredaja spoločnosti. V prípade záujmu kontaktujte spoločnosť na e-mail: riaditel@zilikom.sk

  1. máj 2022
  Pokračovanie činnosti - Spoločnosť podpísala zmluvu s mestom Žilina na letnú a zimnú údržbu na ďaľšie obdobie 2022 - 2026

  15. marec 2021
  Ukončenie zimnej služby - Na základe rozhodnutia mestského úradu Žilina v zmysle schváleného Operačného plánu bola dňa 15.03.2021 ukončená nepretržitá dispečersko -spravodajská služba a výkon zimnej údržby komunikácií .

  1. december 2020
  Zahájenie dispečercsko spravodajskej služby zimnej údržby 2020/2021 - Na základe rozhodnutia mestského úradu Žilina v zmysle schváleného Operačného plánu bola dňa 1.12.2020 zahájená nepretržitá dispečersko -spravodajská služba zimnej údržby komunikácií v obmedzenom režime. Plný výkon zimnej služby bude zahájený na základe vývoja počasia.

  30. október 2020
  Schválenie Operačného plánu zimnej údržby komunikácií 2020/2021 - Dňa 30.10.2020 bol schválený Operačný plán zimnej údržby komunikácíí, ktorý je súčasťou zmluvy o údržbe komunikácií v meste Žilina.

  15. október 2020
  príprava Operačného plánu zimnej údržby komunikácií

  30. máj 2019
  ISO - Udelenie certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007

  6. august 2018
  25. rokov od vzniku organizácie

 
posledné stavby  
 
  november 2019 - Povrchové úpravy na stavbe "Stavebné úpravy rozvodov tepla v Žiline, Solinky"

  december 2018 - Bežná a zimná údržba MK v Žiline

  december 2018 - Bežná údržba komunikácií v Kysuckom Novom Meste

 
kontaktné údaje  
 
 

041-5091511 ( sekretariát )

041-5091523 (dispečing ZÚMK)


email: zk@zilikom.sk,

adresa: Vysokoškolákov 2, 01008 Žilina
Zemné práce - prekopy 
Vybratie podkladov s odvozom a so zhutnením hr. 50 mm  6,80 €  m2 
Vybratie podkladov s odvozom a so zhutnením hr. 80 mm  7,15 €  m2 
Vybratie podkladov s odvozom a so zhutnením hr. 100 mm  10,60 €  m2 
Vybratie podkladov s odvozom a so zhutnením hr. 150 mm  13,10 €  m2 
Vybratie podkladov s odvozom a so zhutnením hr. 200 mm  15,80 €  m2 
 
Živičná úprava - ručná pokládka, prekopy, ryhy 
Živičná úprava AC11o hr. 50 mm  22,65 €  m2 
Živičná úprava AC11o hr. 80 mm  35,85 €  m2 
Živičná úprava AC11o hr. 100 mm  43,85 €  m2 
Živičná úprava AC11o hr. 150 mm  62,15 €  m2 
Živičná úprava AC11o hr. 200 mm  69,50 €  m2 
 
Podklady - ručná pokládka, prekopy, ryhy 
Kladenie podkladov z AC16-22p hr. 50 mm  21,50 €  m2 
Kladenie podkladov z AC16-22p hr. 80 mm  34,50 €  m2 
Kladenie podkladov z AC16-22p hr. 100 mm  41,55 €  m2 
 
Živičná úprava - finišér 
Pokládka finišérom VOGELE SuperBoy, 1 cm hr., min.hr. 4 cm, cena orientačná pre výmery nad 200 m2 s materiálom, potrebná obhliadka a CP  2,60 - 3,80 €/1cm  m2 
Pokládka finišérom VOGELE SuperBoy, 1 cm hr., min.hr. 4 cm, cena orientačná pre výmery nad 200 m2 bez materiálu, potrebná obhliadka a CP  1,30 €/1cm  m2 
Postrek živičnou emulziou - podľa výmery  0,7 -1,5 €  m2 
 
Rezanie živičných krytov 
Rezanie živičných krytov do hĺ 50 mm  3,10 € 
Rezanie živičných krytov do hĺ 100 / 150 mm  4,50 / 5,10 € 
Pokládka bituménovej pásky na spoje s dodávkou pásky  3,90 € 
 
Frézovanie 
Frézovanie hr. 50 mm, fréza WIRTGEN 500 š. 50 cm  2,10 €  m2 
frézovanie - za každý ďaľší cm  + 0,40 €  m2 
Frézovanie malé výmery (menej ako 200 m2 ), výtlky, ryhy)  155,- €  hod 
 
Ostatné 
Zníženie (zvýšenie) šupátkových a hydrantových poklopov včítane zarezania, odkopu a odvozu  70,- €  ks 
Dtto hydrantového poklopu  95,- €  ks 
Dtto kanalizačného poklopu, ul. vpustu do 15 cm  155,- €  ks 
Uloženie zámkovej dlažby bez dodávky  16,85 €  m2 
Doprava   1,70 €  km 
 
Oprava obrubníka 
 
Doplňujúce údaje 
 

Ceny sú orientačné, na jednotlivé práce vyhotovíme cenovú ponuku. Kontakt: výroba@zilikom.sk cenník platí od 1.6.2022