aktuálne informácie  
 
  30. máj 2019
  ISO - Udelenie certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007

  6. august 2018
  25. rokov od vzniku organizácie

 
posledné stavby  
 
  december 2019 - Bežná a zimná údržba MK v Kysuckom Novom Meste

  december 2019 - Bežná a zimná údržba MK v Žiline

  november 2019 - Povrchové úpravy na stavbe "Stavebné úpravy rozvodov tepla v Žiline, Solinky"

 
kontaktné údaje  
 
 

041-5091511 ( sekretariát )

041-5652379 (sekretariát)
041-5652419 (fax)

041-5652371 (dispečing ZÚMK)

041-5091523 (dispečing ZÚMK)


email: zk@zilikom.sk, sekretariat@zilikom.sk


Kontaktné údaje :

 p.č.Meno                            
Funkcia
Faxt.č. 1
t.č. 2
e-mail
 1.Sekretariát041-5652419041-5091511041-5652379sekretariat@zilikom.sk
 2.Ing. Ľubomír Holáčikgenerálny riaditeľ041-50915130905538673holacik@zilikom.sk
 3.Ing. Eduard Hulín
poradca riaditeľa
0903509117eduardhulin@zilikom.sk
 4.Ing. Kamil Gašper
technický úsek, príprava stavieb
041-5091512
0905538672
gasper@zilikom.sk
 5.Pavol Harmečkotechnický úsek, správa komunikácií041-50915120905237833harmecko@zilikom.sk
 6.Ing. Ivo Dopitadoprava a mechanizmy041-50915150903509065dopita@zilikom.sk
 8.Ing. Ján Hrivíkvedúci strediska 200041-50915230903509304
 9.Ing. Peter Ďuranavedúci strediska 100041-50915230915952056
 10.Lenka Macákováekonomický úsek041-5091519macakova@zilikom.sk
 11.Marta Flimelovámzdy a personalistika041-5091517
 12.Dispečing ZÚC
 041-5652371 041-5091523
  dispecer@zilikom.sk