aktuálne informácie  
 
  30. máj 2019
  ISO - Udelenie certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007

  6. august 2018
  25. rokov od vzniku organizácie

 
posledné stavby  
 
  december 2019 - Bežná a zimná údržba MK v Kysuckom Novom Meste

  december 2019 - Bežná a zimná údržba MK v Žiline

  november 2019 - Povrchové úpravy na stavbe "Stavebné úpravy rozvodov tepla v Žiline, Solinky"

 
kontaktné údaje  
 
 

041-5091511 ( sekretariát )

041-5652379 (sekretariát)
041-5652419 (fax)

041-5652371 (dispečing ZÚMK)

041-5091523 (dispečing ZÚMK)


email: zk@zilikom.sk, sekretariat@zilikom.sk


Informácie o našej organizácii:


Naša organizácia vznikla transformáciou rozpočtovej organizácie Žilinské komunikácie v roku 1993.

 

Naša organizácia je  akciová spoločnosť, kde akcie vlastnia zamestnanci.

 

26.6.2001 sme získali certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2001.

 

Hlavná pracovná náplň:


Naša organizácia sa špecializuje na výstavbu, rekonštrukciu, opravy, údržbu dopravných stavieb a realizáciou vodorovného dopravného značenia.

 

Naša organizácia je známa vysokou kvalitou prác, vzhľadom k tomu, že máme zamestnaných odborníkov z oblasti dopravných stavieb s dlhodobou praxou a dostatočné množstvo strojov a mechanizmov.