aktuálne informácie  
 
  10. máj 2022
  predaj spoločnosti - Valné zhromaždenie sa uznieslo na možnosti odpredaja spoločnosti. V prípade záujmu kontaktujte spoločnosť na e-mail: riaditel@zilikom.sk

  1. máj 2022
  Pokračovanie činnosti - Spoločnosť podpísala zmluvu s mestom Žilina na letnú a zimnú údržbu na ďaľšie obdobie 2022 - 2026

  15. marec 2021
  Ukončenie zimnej služby - Na základe rozhodnutia mestského úradu Žilina v zmysle schváleného Operačného plánu bola dňa 15.03.2021 ukončená nepretržitá dispečersko -spravodajská služba a výkon zimnej údržby komunikácií .

  1. december 2020
  Zahájenie dispečercsko spravodajskej služby zimnej údržby 2020/2021 - Na základe rozhodnutia mestského úradu Žilina v zmysle schváleného Operačného plánu bola dňa 1.12.2020 zahájená nepretržitá dispečersko -spravodajská služba zimnej údržby komunikácií v obmedzenom režime. Plný výkon zimnej služby bude zahájený na základe vývoja počasia.

  30. október 2020
  Schválenie Operačného plánu zimnej údržby komunikácií 2020/2021 - Dňa 30.10.2020 bol schválený Operačný plán zimnej údržby komunikácíí, ktorý je súčasťou zmluvy o údržbe komunikácií v meste Žilina.

  15. október 2020
  príprava Operačného plánu zimnej údržby komunikácií

  30. máj 2019
  ISO - Udelenie certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007

  6. august 2018
  25. rokov od vzniku organizácie

 
posledné stavby  
 
  november 2019 - Povrchové úpravy na stavbe "Stavebné úpravy rozvodov tepla v Žiline, Solinky"

  december 2018 - Bežná a zimná údržba MK v Žiline

  december 2018 - Bežná údržba komunikácií v Kysuckom Novom Meste

 
kontaktné údaje  
 
 

041-5091511 ( sekretariát )

041-5091523 (dispečing ZÚMK)


email: zk@zilikom.sk,

adresa: Vysokoškolákov 2, 01008 Žilina


Názov: Rekonštrukcia autobusového pásu ul. Hviezdoslavova 
Dátum od: marec 2008 
Dátum do: apríl 2008