aktuálne informácie  
 
  30. máj 2019
  ISO - Udelenie certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007

  6. august 2018
  25. rokov od vzniku organizácie

 
posledné stavby  
 
  december 2019 - Bežná a zimná údržba MK v Kysuckom Novom Meste

  december 2019 - Bežná a zimná údržba MK v Žiline

  november 2019 - Povrchové úpravy na stavbe "Stavebné úpravy rozvodov tepla v Žiline, Solinky"

 
kontaktné údaje  
 
 

041-5091511 ( sekretariát )

041-5652379 (sekretariát)
041-5652419 (fax)

041-5652371 (dispečing ZÚMK)

041-5091523 (dispečing ZÚMK)


email: zk@zilikom.sk, sekretariat@zilikom.sk


Naša akciová spoločnosť v uplynulých  rokoch realizovala nasledovné stavebné akcie:

Bežná a zimná údržba MK v Žiline (január 2015 - december 2015)
zimná údržba MK v Žiline, Letná údržba - oprava výtlkov, zvislé a vodorovné dopravné značenie, čistenie uličných vpustov a dažďovej kanalizácie, výšková úprava poklopov, cestná svetelná signalizácia, opravy komunikácií a chodníkov, autobusové zástavky, parkoviská
 
výbudovanie nových parkovacích plôch v lokalitách Vlčínce, Predmestská ul., Bernolákova Ul.
 
Úprava MK v Čadci (október 2015)
ˇUprava MK v Čadci na ul. Hurbanova a MK Megoňky
 
preznačenie ciest
 
Bežna a zimná údržba MK v Žiline (február 2014 - december 2014)
 
 
Vybudovanie nového parkoviska z polovegetačných tvárnic pred futbalovým ihriskom v Bytčici
 
 
zimná údržba, oprava výtlkov, vodorovné a zvislé značenie, odvodnenie, cestná svetelná signalizácia, údržba mostov, zábradlí, oprava povrchov asfaltových, dlaždených komunikácií a chodníkov
 

Ide o pokládku živičných vrstiev priemernej hr. 70 mm

 

<< 
 >>