aktuálne informácie  
 
  15. marec 2021
  Ukončenie zimnej služby - Na základe rozhodnutia mestského úradu Žilina v zmysle schváleného Operačného plánu bola dňa 15.03.2021 ukončená nepretržitá dispečersko -spravodajská služba a výkon zimnej údržby komunikácií .

  1. december 2020
  Zahájenie dispečercsko spravodajskej služby zimnej údržby 2020/2021 - Na základe rozhodnutia mestského úradu Žilina v zmysle schváleného Operačného plánu bola dňa 1.12.2020 zahájená nepretržitá dispečersko -spravodajská služba zimnej údržby komunikácií v obmedzenom režime. Plný výkon zimnej služby bude zahájený na základe vývoja počasia.

  30. október 2020
  Schválenie Operačného plánu zimnej údržby komunikácií 2020/2021 - Dňa 30.10.2020 bol schválený Operačný plán zimnej údržby komunikácíí, ktorý je súčasťou zmluvy o údržbe komunikácií v meste Žilina.

  15. október 2020
  príprava Operačného plánu zimnej údržby komunikácií

  30. máj 2019
  ISO - Udelenie certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007

  6. august 2018
  25. rokov od vzniku organizácie

 
posledné stavby  
 
  november 2020 - bežná údržba a opravy komunikácií KNM

  november 2020 - bežná údržba komunikácií mesto Žilina

  august 2020 - vodorovné dopr. značenie Levice

 
kontaktné údaje  
 
 

041-5091511 ( sekretariát )

041-5091523 (dispečing ZÚMK)


email: zk@zilikom.sk,

Vysokoškolákov 2, 01008 Žilina


Naša akciová spoločnosť v uplynulých  rokoch realizovala nasledovné stavebné akcie:

Bežná a zimná údržba Mk v Žiline (január 2017 - december 2017)
 
 
Bežná a zimná údržba MK v Žiline (január 2016 - december 2016)
 
Bežná a zimná údržba MK v Žiline (január 2015 - december 2015)
zimná údržba MK v Žiline, Letná údržba - oprava výtlkov, zvislé a vodorovné dopravné značenie, čistenie uličných vpustov a dažďovej kanalizácie, výšková úprava poklopov, cestná svetelná signalizácia, opravy komunikácií a chodníkov, autobusové zástavky, parkoviská
 
výbudovanie nových parkovacích plôch v lokalitách Vlčínce, Predmestská ul., Bernolákova Ul.
 
Úprava MK v Čadci (október 2015)
ˇUprava MK v Čadci na ul. Hurbanova a MK Megoňky
 
preznačenie ciest
 
Bežna a zimná údržba MK v Žiline (február 2014 - december 2014)
 
 
Vybudovanie nového parkoviska z polovegetačných tvárnic pred futbalovým ihriskom v Bytčici
 

<< 
 >>