aktuálne informácie  
 
  30. máj 2019
  ISO - Udelenie certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007

  6. august 2018
  25. rokov od vzniku organizácie

 
posledné stavby  
 
  december 2019 - Bežná a zimná údržba MK v Kysuckom Novom Meste

  december 2019 - Bežná a zimná údržba MK v Žiline

  november 2019 - Povrchové úpravy na stavbe "Stavebné úpravy rozvodov tepla v Žiline, Solinky"

 
kontaktné údaje  
 
 

041-5091511 ( sekretariát )

041-5652379 (sekretariát)
041-5652419 (fax)

041-5652371 (dispečing ZÚMK)

041-5091523 (dispečing ZÚMK)


email: zk@zilikom.sk, sekretariat@zilikom.sk


Naša akciová spoločnosť v uplynulých  rokoch realizovala nasledovné stavebné akcie:

 
 
 
 
Kanalizácia Bánová (júl 2001 - september 2001)
 
 
 
Parkovisko JAFF HOLZ Žilina (jún 2000 - august 2000)
 
-letná údržba - výtlkky, vodorovné značenie, zvislé značenie, cestná svetelná signalizácia, čistenie uličných vpustov, kosba cestnej zelene, strojné čistenie komunikácií

- súvislá údržba - súvislá údržba komunikácií, chodníkov, autobusové zástavky

- zimná údržba - zimná údržba v Meste Žilina a prímestských častiach
 
 

<< 
 >>