aktuálne informácie  
 
  30. máj 2019
  ISO - Udelenie certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007

  6. august 2018
  25. rokov od vzniku organizácie

 
posledné stavby  
 
  december 2019 - Bežná a zimná údržba MK v Kysuckom Novom Meste

  december 2019 - Bežná a zimná údržba MK v Žiline

  november 2019 - Povrchové úpravy na stavbe "Stavebné úpravy rozvodov tepla v Žiline, Solinky"

 
kontaktné údaje  
 
 

041-5091511 ( sekretariát )

041-5652379 (sekretariát)
041-5652419 (fax)

041-5652371 (dispečing ZÚMK)

041-5091523 (dispečing ZÚMK)


email: zk@zilikom.sk, sekretariat@zilikom.sk


Naša akciová spoločnosť v uplynulých  rokoch realizovala nasledovné stavebné akcie:

 
 
deliace čiary, vodiace čiary a plochy
 
 
Pokládka asfaltových vrstiev pred bytovými domami v Domaníži, Martine, Tepličke nad Váhom, Dolnom Hričove
 
odvodnenie miestnej komunikácie s pokládkov asfaltových vrstiev kanalizácia DN 400 dĺžky 600 mm, vyspravenie ryhy po kananlizácii a pokládka nových asfaltových vrstiev
 
Bežná a zimná údržba pre Mesto Žilina (január 2010 - december 2010)
Oprava výtlkov, vodorovné a zvislé dopravné značenie, údržba cestnej svetelnej signalizácie, čistenie úličných vpustov, oprava zábradlí, oprava chodníkov asfaltových a dláždených, rekonštrukcia autobusových zástavok, úprava uličných vpustov a poklopov, zimná údržba miestnych komunikácií.
 
 
 
Béžná a zimná údržba pre Mesto Žilina (január 2009 - december 2009)

Výtlky, VDZ, ZDZ, UV, signalizácia, ZÚC a ostatné

 

 

<< 
 >>