aktuálne informácie  
 
  15. marec 2021
  Ukončenie zimnej služby - Na základe rozhodnutia mestského úradu Žilina v zmysle schváleného Operačného plánu bola dňa 15.03.2021 ukončená nepretržitá dispečersko -spravodajská služba a výkon zimnej údržby komunikácií .

  1. december 2020
  Zahájenie dispečercsko spravodajskej služby zimnej údržby 2020/2021 - Na základe rozhodnutia mestského úradu Žilina v zmysle schváleného Operačného plánu bola dňa 1.12.2020 zahájená nepretržitá dispečersko -spravodajská služba zimnej údržby komunikácií v obmedzenom režime. Plný výkon zimnej služby bude zahájený na základe vývoja počasia.

  30. október 2020
  Schválenie Operačného plánu zimnej údržby komunikácií 2020/2021 - Dňa 30.10.2020 bol schválený Operačný plán zimnej údržby komunikácíí, ktorý je súčasťou zmluvy o údržbe komunikácií v meste Žilina.

  15. október 2020
  príprava Operačného plánu zimnej údržby komunikácií

  30. máj 2019
  ISO - Udelenie certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007

  6. august 2018
  25. rokov od vzniku organizácie

 
posledné stavby  
 
  november 2020 - bežná údržba a opravy komunikácií KNM

  november 2020 - bežná údržba komunikácií mesto Žilina

  august 2020 - vodorovné dopr. značenie Levice

 
kontaktné údaje  
 
 

041-5091511 ( sekretariát )

041-5091523 (dispečing ZÚMK)


email: zk@zilikom.sk,

Vysokoškolákov 2, 01008 Žilina


Naša akciová spoločnosť v uplynulých  rokoch realizovala nasledovné stavebné akcie:

 
zimná údržba, oprava výtlkov, vodorovné a zvislé značenie, odvodnenie, cestná svetelná signalizácia, údržba mostov, zábradlí, oprava povrchov asfaltových, dlaždených komunikácií a chodníkov
 

Ide o pokládku živičných vrstiev priemernej hr. 70 mm

 
 
 
deliace čiary, vodiace čiary a plochy
 
 
Pokládka asfaltových vrstiev pred bytovými domami v Domaníži, Martine, Tepličke nad Váhom, Dolnom Hričove
 
odvodnenie miestnej komunikácie s pokládkov asfaltových vrstiev kanalizácia DN 400 dĺžky 600 mm, vyspravenie ryhy po kananlizácii a pokládka nových asfaltových vrstiev
 
Bežná a zimná údržba pre Mesto Žilina (január 2010 - december 2010)
Oprava výtlkov, vodorovné a zvislé dopravné značenie, údržba cestnej svetelnej signalizácie, čistenie úličných vpustov, oprava zábradlí, oprava chodníkov asfaltových a dláždených, rekonštrukcia autobusových zástavok, úprava uličných vpustov a poklopov, zimná údržba miestnych komunikácií.
 

<< 
 >>